Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Najnowsze

  • 16 lipca 2020
  • wyświetleń: 3764

Kobiór: Zakład Komunalny sprawdza prawidłowość przyłączeń kanalizacji

Kobiórski Zakład Komunalny prowadzi kontrole prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

W związku z dużymi opadami deszczu, Kobiórski Zakład Komunalny przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zabronione jest również wprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej.

Nielegalne wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej jest przyczyną znacznego przeciążenia urządzeń oczyszczalni ścieków, a także szeregu problemów technologicznych, zakłócających proces oczyszczania ścieków.

Aby temu procederowi zapobiec, zgodnie z art. 9 ust. 3 w/w ustawy Kobiórski Zakład Komunalny prowadzi systematyczne kontrole prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. - Wobec powyższego prosimy, aby każdy właściciel niezwłocznie dokonał sprawdzenia czy na jego posesji nie dochodzi do infiltracji wód gruntowych i opadowych do kanalizacji sanitarnej. Za ujawnienie nielegalnych podłączeń w trakcie kontroli grozi kara grzywny do 10 000 zł - informuje Urząd Gminy Kobiór.

BM / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.