Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 29 kwietnia 2020
  • 30 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 7788

Ulga za wodę do basenu: w Miedźnej tak, w Pszczynie - nie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedźnej poinformował o możliwości odliczenia opłaty za kanalizację sanitarną o ilość wody zużytej na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie podało natomiast informację, że świadczenie takich ulg zlikwidowano dla większości użytkowników basenów ogrodowych. Aby mieć ulgę, trzeba mieć zamontowany osobny wodomierz dla basenu.

Z ulgi GZGK skorzystać może każdy z mieszkańców gminy Miedźna, posiadający umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawartą z GZGK. W celu skorzystania ze zwolnienia z opłaty należy wypełnić wniosek i złożyć go w siedzibie lub przesłać na adres przedsiębiorstwa (e-mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl) najpóźniej do 30 września. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Z odliczenia można skorzystać tylko jeden raz w roku, wyłącznie w okresie od 1 czerwca do 30 września.

Przedsiębiorstwo może prowadzić kontrole napełnianych basenów. Jednocześnie apeluje, aby napełnianie basenów odbywało się pod stałym nadzorem właściciela, a w przypadku jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie zawiadomić GZGK.

Taka ulga istniała w poprzednich latach także na terenie gminy Pszczyna, jednak Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w połowie marca poinformowało, że odliczenie to zostało zlikwidowane.

PIK zdecydował się zlikwidować ustalone przed laty odliczenia, które dokonywane były na podstawie wniosku wypełnianego przez odbiorcę usług a nie zainstalowanego wodomierza. PIK powołuje się na przepisy - art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, według których przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków może odliczyć ilość bezpowrotnie zużytej wody, w tym wody zużytej do napełniania basenów, wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

ar / pless.pl, źródło: PIK Pszczyna, GZGK Miedźna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.