Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 11 maja 2020
 • wyświetleń: 3270

Radni zdecydowali o wstrzymaniu procesu realizacji inwestycji

8 maja odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Pawłowice. W związku z gwałtownym wzrostem zakażonych koronawirusem w gminie, obrady zostały przeprowadzone przez Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Szawła zdalnie, za pomocą łącz internetowych.

XVI Sesja Rady Gminy Pawłowice
XVI Sesja Rady Gminy Pawłowice · fot. UG Pawłowice


W trakcie sesji Wójt Gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel przedstawił aktualną sytuację w gminie ze szczególnym podkreśleniem rozwijającej się pandemii i działaniach Urzędu Gminy oraz jednostek pomocniczych. Między innymi dla mieszkańców, pracowników oraz izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju zakupiono maseczki oraz fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń. Udostępniono również parking na zorganizowanie punktu badań przesiewowych na obecność koronawirusa dla pracowników KWK Pniówek oraz uruchomiono na terenie Pawłowic oddział Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Do porządku obrad Wójt Gminy Pawłowice wniósł 18 projektów uchwał, które 28 kwietnia były dyskutowane na Komisjach Rady Gminy. W związku z trwającym okresem pandemii i postojami w szkołach i przedszkolach, chcąc przyspieszyć cykl inwestycyjny, wójt złożył wniosek do radnych o zmiany w uchwale budżetowej polegające na włączeniu do budżetu gminy środków z nadwyżki budżetowej z 2019 roku w wysokości 6,8 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje i remonty w 2020 roku. Podczas prac komisji radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał, jednak w trakcie sesji radny Grzegorz Cyrulik złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku sesji projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020-2024 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020 r. W wyniku głosowania radnych, większością głosów 8 do 6, uchwały te zostały wycofane z porządku obrad.

XVI Sesja Rady Gminy Pawłowice
XVI Sesja Rady Gminy Pawłowice · fot. UG Pawłowice


Projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie obejmował następujące inwestycje:
 • rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golasowicach o dodatkowy zbiornik na wodę oraz dodatkową studnię głębinową
 • budowa sali gimnastycznej i biblioteki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach
 • przebudowę ul. Sienkiewicza w Golasowicach (drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego)
 • budowa sali gimnastycznej i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach
 • przebudowę ul. Jasnej w Pielgrzymowicach
 • zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach
 • przebudowa budynku gospodarczego przy przedszkolu w Pielgrzymowicach
 • przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach
 • przebudowa ul. Pieczarkowej w Pawłowicach
 • przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach
 • rozbudowa o aulę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Osiedlu Pawłowice
 • budowa nowego parkingu w Osiedlu Pawłowice
 • przebudowa Domu Kultury w Osiedlu Pawłowice
 • zakup laptopów ze środków unijnych pozyskanych przez gminę Pawłowice dla uczniów i nauczycieli z gminnych szkół.


Wynik głosowania radnych gminy Pawłowice spowodował wstrzymanie procesu realizacji inwestycji. Zobacz projekty uchwał z uzasadnieniami tutaj.

XVI Sesja Rady Gminy Pawłowice
XVI Sesja Rady Gminy Pawłowice · fot. UG Pawłowice


Pozostałe 16 uchwał radni przyjęli bez poprawek. Uchwały dotyczyły wzrostu dotacji dla Niepublicznego Żłobka "Pepa" w Osiedlu Pawłowice, odroczenia podatków dla przedsiębiorców, wzrostu ekwiwalentu dla ochotników strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, pomocy finansowej dla Zawodowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz pięć uchwał regulujących przydzielanie stypendiów i nagród dla uczniów i sportowców z gminy Pawłowice.

Szczegółowy przebieg sesji można oglądnąć na stronie internetowej gminy Pawłowice w zakładce e-sesja tutaj.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.