Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 maja 2020
  • 31 maja 2020
  • wyświetleń: 12448

[FOTO, WIDEO] Wielka woda w Pszczynie. Minęło 10 lat od powodzi

Powódź, która miała miejsce 10 lat temu, nie oszczędziła również naszego miasta i okolicznych miejscowości. Poważnie było m.in. w Goczałkowicach-Zdroju. Prezentujemy archiwalne materiały wideo oraz fotografie wykonane przez naszych dziennikarzy i te nadesłane przez czytelników.Działania przeciwpowodziowe na terenie gminy Pszczyna trwały w dniach 16-21 maja 2010 roku. Już 15 maja o godzinie 22.00 Wojewoda Śląski ogłosił pogotowie powodziowe dla powiatu pszczyńskiego, a 16 maja alarm powodziowy.

Od 16 do 21 maja nieprzerwanie, całodobowo działał Gminny Sztab Kryzysowy. Pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego pełnili dyżury, przyjmując zgłoszenia i rozdysponowując niezbędną pomoc. W terenie pracowały wszystkie służby i pracownicy instytucji, które znalazły się w obszarze zagrożonym: Państwowa Straż Pożarna, 10 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej, policja, gazownicy, straż miejska, MORiS, ARiP, pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Zieleni Miejskiej.

W niedzielę, 16 maja Państwowa Straż Pożarna w Pszczynie odebrała pierwsze zgłoszenia o zalaniach przepustów oraz rozlewiskach przydomowych, zalanych piwnicach w Rudołtowicach, Studzionce, Wiśle Wielkiej, Jankowicach, Ćwiklicach, Wiśle Małej. W Pszczynie zalane były tereny przy ulicach Konopnickiej, Studzienickiej, Szymanowskiego, Korczaka, Łowieckiej, Wodzisławskiej, Brzechwy, Katowickiej, Narcyzów, Moniuszki, Imieli, Cieszyńskiej, Czajkowskiego, Bratków, Parkowej.

W poniedziałek, 17 maja na zbiornikach Łąka - Poręba oraz Goczałkowice zaobserwowano silny wzrost dopływu wód do zbiorników. Poziomy wód drastycznie wzrosły. Powoli zaczęła wypełniać się rezerwa powodziowa. W ciągu dnia sytuacja dynamicznie się zmieniała. PSP odbierała kolejne zgłoszenia o zalaniach i podtopieniach. Łącznie wykonała blisko 100 interwencji na terenie całej gminy.We wtorek, 18 maja PSP wykonała blisko 50 wyjazdów - głównie do zalanych piwnic, rozlewisk wodnych, przewróconych drzew, zalanych stacji transformatorowych. Tego dnia w godzinach porannych, ze względu na wysoki poziom rzeki Pszczynki oraz niebezpieczeństwo zerwania mostu i rurociągu gazowego na ul. Katowickiej, podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu mostu z użytkowania. Mosty na ul. Żorskiej, Katowickiej oraz przy skansenie od tego momentu były całodobowo monitorowane przez OSP oraz gazowników. W zabezpieczeniu pomagała policja. Gminny Sztab Kryzysowy oraz PSP zaczęły dostarczać piasek i worki do posesji w bezpośrednim sąsiedztwie Pszczynki oraz umacniać mur oporowy, aby woda nie przedostała się na teren miasta.

Powolny zrzut wody ze Zbiornika Łąckiego nie spowodował fali, lecz rozlał się po polach pomiędzy Łącką Groblą i ul. Żorską oraz w parku pszczyńskim, powodując podniesienie poziomu Pszczynki do poziomu mostu na ul. Katowickiej.

W środę, 19 maja w dalszym ciągu w na terenie naszej gminy pracowały wszystkie służby. Działania w Brzeźcach, Studzionce, Piasku, Ćwiklicach, Studzienicach oraz Pszczynie obejmowały zalane piwnice, powalone drzewa, rozlewiska, podtopienia i zalania. Nadal ze względu na zrzuty ze zbiornika w Łące utrzymywał się bardzo wysoki poziom Pszczynki z tendencją wzrostową.

Trwały intensywne prace mieszkańców oraz OSP przy zabezpieczaniu posesji na ul. Katowickiej, Bratków, Parkowej, Brzechwy. Most na rzece Pszczynce na ul. Katowickiej wciąż był zamknięty. Liczba interwencji PSP i OSP wyniosła tego dnia około 30. Wszystkie siły zabezpieczały most oraz ulice Katowicką, Bratków i Parkową.

Wielka woda w Pszczynie · fot. Zbyszek, Tadeusz Foltyn, Łukasz Biela, cobra, Anna Gwiżdż, kris3101, Saimon95, lolus, Przodowy, Elektryk, simonka20, kate21.21, diablica97lol, lazio122


Tego dnia doszło do przecieku na wale oporowym Pszczynki w odległości 500 metrów od Łąckiej Grobli. Istniało realne zagrożenie przerwania wałów i powrotu Pszczynki do starego koryta sprzed ponad 200 lat, co mogło spowodować zalanie części miasta od strony ul. Wojska Polskiego oraz Zagrody Żubrów. W przeciągu kilku godzin woda podmyła wał i według opinii specjalistów przeciek dochodził do ok. 10 m3/s. Na miejscu działały dwa zastępy OSP oraz ciężki sprzęt firmy Dromot. Pracownicy ARiP własnymi samochodami dostarczali worki z piaskiem. Wyrwę w murze oporowym udało się częściowo zatkać około godziny 23.00.

20 maja sytuacja powodziowa powoli zaczęła się stabilizować. Nadal trwały intensywne działania na ul. Bratków, Katowickiej, Parkowej, gdzie zrzut 37 m3/s powodował lokalne podtopienia. W pozostałej części miasta i gminy Pszczyna sytuacja była opanowana.

Już 21 maja część jednostek OSP została wycofana z działań. Liczba interwencji PSP i OSP wyniosła 7. Głównie dotyczyły one zalanych piwnic, przepustu w Czarkowie, rozlewiska przy Powstańców Śląskich w Piasku. Nie było już ryzyka powrotu wysokiego poziomu wody. Zbiorniki powoli odzyskiwały retencje.

Do 20 czerwca 2010 roku były zamknięte pszczyński park oraz skansen na wszystkie imprezy plenerowe. W parku istniało niebezpieczeństwo przewrócenia się drzew ze względu na podmokły teren.

Powołana przez burmistrza specjalna komisja od 24 maja odwiedzała wszystkie wskazane miejsca, wspólnie z pracownikami socjalnymi, którzy przeprowadzali rodzinny wywiad środowiskowy. Na jego podstawie była wydawana decyzja o przyznaniu środków finansowych. Uruchomiono stronę internetową oraz tablicę ogłoszeń w OPS, gdzie mieszkańcy mogli deklarować chęć przekazania darów dla powodzian. Od wojewody śląskiego gmina otrzymała wsparcie w kwocie 100 000 zł na prowadzenie akcji powodziowej i usuwania skutków powodzi oraz 18 000 zł na zapomogi dla powodzian.

Zalane Goczałkowice - Zdrój · fot. pless.pl, kiju / klub pless.pl, GOK


Powódź nie oszczędziła również innych gmin powiatu. Poważnie było m.in. w Goczałkowicach-Zdroju. Zalana na całej długości była ulica Główna. Droga została zamknięta dla ruchu. Woda dostała się również do budynków. W dawnym gimnazjum zostały przygotowane łóżka dla mieszkańców, których domy zostały podtopione.


ar / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.